www.blina.org

ሓደ መስከረም ዝኽሪ ምጅማር ብረታዊ ቓልሲ ህዝቢ ኤርትራ ብዲሞክራስያዊ ዉድብ ብሄረ ብሌን/ኤርትራ/ሆደ

መበል 59 ዓመት ባሕቲ መስከረም እንቋዕ ኣብጽሓና። ባሕቲ መስከረም ነባሪ ንምጸብራቅ ልዑል ዘ...

ዋሳ ብርፍ ለመለም ስላሑዂ ግርጋ ላዂ እረረትሪ-1961 ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊናዂ-ኤርትራ/ሆደ

 ሰልፋ አርባ እረረትሪ 59 አመሪ ጃብ ሕርየት መታን እንሽኽድ ለመለም ብርፍ ዪነሪ ግርጋ ግን...

ፖሎቲካዊ ውዲት፡ ርእሰ-ፋሽስት ኢሳያስን ዶር/ኣብይ ኣሕመድን፡

ካብ ጽ'ባሕ ''ስምምዕ ሰላም'' ጀሚሩ፡ እዞም ክልተ ''መራሕቲ'' ዝተፈላለዩ ርክባት ከካይዱ ጸኒሖ...

ንቕዋማዊ ህዝባዊ ምርጫ ህዝቢ ትግራይ ደገፍና ንገልጽ ደሞክራስያዊ ውድብ ብሄረ ብሌን-ኤርትራ/ሆደ ጋዜጣዊ መግለጺ።

ኮሚሽነር ኮሚሽን መርጻ ክልል ባቶን መንግስትን ትግራይ፣ መ/ም ሙሉውርቂ ኪዳነ ማርያም ምስሙ...

ሓደ መስከረም ዝኽሪ ምጅማር ብረታዊ ቓልሲ ህዝቢ ኤርትራ ብዲሞክራስያዊ ዉድብ ብሄረ ብሌን/ኤርትራ/ሆደ
Blina News - brk/news

መበል 59 ዓመት ባሕቲ መስከረም እንቋዕ ኣብጽሓና። ባሕቲ መስከረም ነባሪ ንምጸብራቅ ልዑል ዘይተምበርካኺ ባህርያት ኤርትራውያን እያ። ባሕቲ መስከረም ሉኡላዉነትና ወኒንና ኣብ እነብዕለሉ እዋን ማዕረ ማዕሪኡ ን ጅግና ኣቦና ሓምድ እድሪስ ዓዋተን ቐያሕትን ጸለምትን ሱዉኣትና ብልዑል ሓበንን ክብርን እንዝክረሉ እዋን እውን እዩ። ሕድሪ ሱዉኣትና ንፍትሸላ፣ ዝጎደለ ክንምልእ ቓል ንኣትወላን’ያ።

ኣመጻጽኣ ኤርትራ ዘይርድኦም ወይ ደይ መደይ ኢሎም ንታሪኽና ዘመርስሑን ይዕቢተኛታትን ንደቅና ከየዘንግዑ፣ ምስል ኢልና ታሪኽና ሓቢርና ንርኤ። ኣብ ታሪኽ መዋእል ‘ዚኤን ሎሚ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሱዳንን ጁቡትን ዝበሃላ ሃገራት ብፍላይ ሰሜናዊ ወገን ኤርትራ ኢትዮጵያ ናይ ነዊሕ ዘመናት ስልጣኔ እሞ ናተን ፊደልን ዓወደ ኣዋርሕን ዝነብረን’የን።  ብስነ-ሰብ (Anthropology) ከርሲ ቀዳሞት ሰባት ከም ዝነበረን ታሪኽ ኩዕታ ይምስክር ኣሎ። እዚ ምዕባሌ እዚ ግን ብደፋእታዊ መንገድን  ብዕዳጋን ካልእ ኣገባብን ሃገር ክይሃነጻ ብመግዛእቲ ኤዉሮጳዉያን ተቆጽየን። እዚ በደል እዚ ነዚኢነ ሃገራት ጥራይ ዘይኮነ ንኹለን ሃገራት ሳልሳይ ዓለም ዝበጽሔ ዕጫ’ዩ።

 

 

To continue reading click on this PDF link.

 
ፖሎቲካዊ ውዲት፡ ርእሰ-ፋሽስት ኢሳያስን ዶር/ኣብይ ኣሕመድን፡
Blina News - brk/news

ካብ ጽ'ባሕ ''ስምምዕ ሰላም'' ጀሚሩ፡ እዞም ክልተ ''መራሕቲ'' ዝተፈላለዩ ርክባት ከካይዱ ጸኒሖም'ዮም። እንታይ ተማኺሮም፡ እንታይ ወሲኖም ግን፡ ማንም ዝፈልጥ የሎን። ብውሑዱ እቶም ኣብ ጉዳይ ሃገሮም ወሳኒ ተራ ክህልዎም ዝግባእ ህዝብታትና፡ ከም ጓና ተራእዮም ተገሊሎም'ዮም ዘለዉ። ኣብ ሃገርና፡ ይትረፍዶ እቲ ካብ ወጋሕትኡ ''እንታይ ኣፍሊጡካ'' ተባሂሉ ዝተናዓቐ ህዝብስ፡ ሽማዊ ሃገራዊ-ባይቶ ኤርትራ ካብ ዝፈርስ፡ ዓሰርተታት ዓመታት ኣሕሊፉ ኣሎ፤ ኩሎም ምስጢራት ድማ፡ ኣብ ኢድ ሓደ ኢሳያስ ተኸዚኖም ኣሎዉ። ዝጸባጸቦ ካቢነ ይኹን፡ ዓገብ ኢሉ ገኒሑ ዘስመዖ ባዓል ስልጣን የብሉን። ዶር/ ኣብይ ኣሕመድ ድማ፡ ናብ'ቲ ብድምጹ ዝሾሞ ቤት-ምኽሪ ተወከልቲ ህዝቢ፡  ምስ ኤርትራ ዝፈጸሞ ናይ ሰላም ስምምዕን በጺሑዎ ዘሎ ደረጃን፡ ጸብጻብ ከቕርብ ተኸታቲልና ኣይንፈልጥን። ስለዚ ድማ፡ ጉዳይ ስምምዕ ሰላም ክልቲኡ ሃገራት፡ ከም ምስጢር ዓቂቦሞ ምህላዎም፡ ኣሉታዊ ሳዕቤኑ ንምግማቱ የጸግም እዩ።

 

To continue reading click on this PDF link

 
Eritrea Hub Information about Eritrea and the Horn of Africa News Research & information Maps & photography Immigration & refugees Contact Eritrea’s role in breaking UN sanctions in Libya
Blina News - brk/news

In May a report by Bloomberg quoting UN sources gave the first evidence of the role the UAE’s base in Assab is playing in the war in Libya.

Now a second report has been published (see below). This argues that: “In the first quarter of the year (January-April 2020), the Emiratis organized more than 100 airlifters carrying weapons” – including flights from Assab.

There are also reports of supplies of fuel: “UAE companies have shipped about 11,000 tons of jet fuel to eastern Libya, the stronghold of Field Marshal Khalifa Haftar, in violation of the international arms embargo, the Financial Times reported.”

To read more go to this web link Eritreahub.org

 
A/HRC/44/L.8 Vote Item:2 - 27th Meeting, 44th Regular Session Human Rights Council
Blina News - brk/news

16 Jul 2020 -  Vote on Draft Resolution A/HRC/43/L.35 - "Situation of human rights in Eritrea" submitted by Australia, Austria, Belgium, France, Germany, Netherlands -
- ADOPTED (24 YES ¦ 10 NO ¦ 13 ABSTENTIONS)
Votes on Draft Resolutions under Agenda Item:2 - Annual report of the United Nations High Commissioner for Human Rights and reports of the Office of the High Commissioner and the Secretary-General

to the session click this web-link

 
ሓባራዊ መግለጺ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ
Blina News - brk/news

ሃገርና ኤርትራ መዳርግቲ ብዘይብሉ መስዋእቲ ናጽነታን ልዑላውነታን ዘውሓሰት ሃገር’ኳ እነተዀነት፣ እቲ ብኢደ ወነኑ ኣብ ስልጣን ተወጢሑ ንዓሰርተታት ዓመታት ብዘይቅዋምን ሕግን ንህዝብና እናድመየን እናበታተነን፡ ክገዝእ ዝጸንሐን ዘሎን ስርዓት፡ ንሃገርና ናብ ጐደና ጥፍኣት ይመርሓ ምህላዉ ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ።
ስለዝኾነ ድማ ብዙሓት ሃገራውያን፣ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት፣ ብዝተወደበን ብዘይተወደበን መልክዕ፣ ተቓውሞኦም ካብ ምግላጽ ዓዲ ኣይወዓሉን። ዓቕምታቶም ብሓባር ንምጽንባር ከኣ ብዙሕ ጻዕርታት ከም ዝተኻየደ ዝተፈልጠ ኢዩ። ከም መቐጸልታ ናይ’ቲ ክካየድ ዝጸንሐ ጻዕርታት፡ “ጥርናፈ ፖለቲካዊ ሓይልታት ብምርግጋጽ፡ ህዝብን ሃገርን ነድሕን” ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ፡ ኣብ ለንደን ዝመደበሩ ናይ ትምህርትን ሕትመትን ማሕበር ኤርትራ ዝተዓደመ ኣብ ወርሒ መጋቢት 2020 ኣብ ከተማ ለንደን ዓባይ ብሪጣንያ፡ ክጋባእ ተመዲቡ ዝነበረ ዋዕላ ኤርትራውያን ተቓወምቲ ፖለቲካዊ ሓይልታት፡ ብሰንኪ ለበዳ ሕማም ኮሮና “ኮቪድ-19” ክፍጸም ኣይተኻእለን። ይኹን’ምበር እዚ ኣገዳሲ መደብ ኣብ ግብሪ ንምውዓል፡ ኤርትራውያን ተቓወምቲ ሓይልታት፡ ነቲ ብኣካል ምርኻብ ዘጸገመ ኩነታት ሰጊረን ብኤለክትሮኒካዊ (ቭርችዋል) ኮንፈረንስ ንልዕሊ ክልተ ወርሒ ዝኣክል፡ ኣብ ቀጻሊ ዘተን ምይይጥን ጸኒሐን። ንኩነታት ሃገርን ሓባራዊ ዕዮ ተቓውሞ ሓይልታትን ብዝምልከት ከኣ ኣብ ኣገዳሲ መዳያት ተዋሃሂደን ክሰርሓ ኣብ ምርድዳእ ከም ዝበጽሓ ንመላእ ህዝብን ፈተውትን ይገልጻ።

 

to read more click on this PDF link.

 
20ሰኔ 2020 ፍዳታትሲ ኤልብድነሪ
Blina News - brk/news

ቆል ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊነሪ- ኤርትራ/ ሆደ Democratic Organization Blin Nation Eritrea/ Hodde

20 ሰኔ 2020ዓም ነዉኽር ክብርድ ኤልብነኩንላ። ንሂርሰና ካብሪ ግርጋ ድግም ኤሪትሪኹል እልላ። ብራ ብራ

ግን። ብራ ኒትክ ግን።  ብራ ሪሒ ግን። ብራ ክብር ግን።  ብሪል ሉኩድ ደዉ ካያ ኣኽጊ ፍትሕዲ ናይዲሲ ደዉ

ይረንላኻ ሰኸረዲ ስነዲ ግን።  ይና ብራ ይና ናንተልድ መንተልስሮሰና ኤሪዉድ ኻ ሰኸራ የነድኻ ዓንደል ኣኽሮና

ደበናት ዶኩኹና። እና ይና ብረት ሸንህንሰዉ ድርጝ ያዂ ወክትል ቋልሰዉ ኣኽኒ። ቱርኩዲ፣ ምስርዲ፣ጃቢትኖ

ሳንኪተዉልድላ ግን። ይናከዉ ቱሩክ ዕምጪሲ ኤልብዱኑ ኣዳም ትምዮ ጉዶ ገምዶ ዕልልሲ ፈጠጣዂሲ ‘’ኒን

ውሪ ቱሩክ ሕክም’’ የነኲሉ። ዕምጭ ምስሩኽር ስዳዋዂ ኣኽላ።

 

To continu...got to this PDF link

 
ኤረትርያጀበረት(ነጻንት)ባሕሮግርጋ24/ክብላ/2020ዓም ፋርዕእክባምርቛብሊን/ሆደርሽፍሽፋ።
Blina News - brk/news

ኤረትሪ-ቊር፣ ሰኾረን አመታት ሓርብዲ እንሺኽዲር ደንቢ 24/ክብሊሪ/1991ዓም ጂብናር (መግዛእቲ) ኢትዮቢኲሲ ሳዓርነሪ ግርጋ ኣኽረዉድ፣ እና ግርጋ 24/ ክብላ/2020ዓም ለጘርጝንዲ ሰሳ አመታት ደንቢ ጀበረቲት ባሕርድኑ፣ ኦ ናዉክ!! ይናከዉታት ተኸትልር ሺራኹልኽር ህንብደናኽር ዋዲክ ፈርሕድነት፣ ፈርሕነት ይነኩን። ዉንትር ይኖ ግራጋ እንዲሂቲ ኤልብድኑ ኤረትርይ-ቊር ጀበረቲትር ናይዲትር ኤርድኖ ለገትረጝን ሲሕ ፊዂት ቡቚሲነሪ እርግርነዲን፡ ለመለምየንቱታት ዓውቲትኖ ኣስመራ ኤተዩኑስክ፣ ገንንኻ ዕላልድ፡ እክል ብርጅድር፣ ላዂ ላዂሲ ሓቆፉኹር ሰለሙኽር ና ፈርሓሲ ቋሊስነሪ ግርጋ፡ አውስኮት ሳንኪትኖ ጨበሩኑላ እርግነሪ አክረት ይና ገሽሽል ቋልሱዂ። ጀብረቲር ዩኑ ሻሎትዲ ጀገንዲ ሱርጙግዲ መርዓዉትዲ ክኒተዉዲ ክኒሰዉዲ ጋበርድ ሸቓልድ ልበዉዲ ለኸንተዉዲ ዲመክ እልብርስናዉ፣ ይና ባንደርትኻ ይና ለበኪዉሲ መልእድሮ ዲመክ ክብ ያዂል ኣንበልበልድርኒሪ።

 

ምሉእ  ዝርዝር  ትሕዝቶ ክተንብቡ ኣብ ዝስዕብ ሊንክ ጸዓን። PDF Link

 
ሓባራዊ መልእክቲ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ናብ ዝምልከቶም ኣህጉራውያን ትካላት
Blina News - brk/news

ክቡር ኣቶ ፊሊፖ ግራርዲ - ኮምሽነር ላዕላዋይ ኮምሽን ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት - ጀነቫ

ክቡር ዶ/ር ተድሮስ ኣድሓኖም - ጠቕላሊ ዲረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ጠቕላሊ - ጀነቫ

ቅዳሕ፡-

ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላት ሕቡራት ሃገራት

ንኤርትራውያን ስደተኛታት ኣዕቆብቲ ሃገራት                               31 መጋቢት 2020

ጉዳይ፡-

ንኣብ ውሽጢ ሃገርን ወጻእን ዘለዉ ኤርትራውያን ጸረ-መቕዘፍቲ ኮሮና ቫይሩስ ንምክልኻል ዝዓለመ ምሕጽንታ ክቡር ኮሚሽነር ላዕለዋይ ኮንሽን ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ጉዳይ፡ ኣቶ ፊሊፖ ግራንዲ ክቡር ጠቕላሊ ዲረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶር. ተድሮስ ኣድሓኖም ንሕና፡ እዞም ኣስማትና ኣብ ታሕቲ ተጠቒሱ ዘሎ ንኹሉ ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣብ ስደት እንውክል፣ ናብ ክብርነትኩም ሓለፍቲ ሕቡራት ሃገራት ጉዳይ ስደተኛታት ሰብ-መዝን ውድብ ጥዕና ዓለምን እዚ ኣገዳሲ ምሕጽንታ ከነቕርበልኩም ከለና ሓላፍነትና ምዃኑ ብግቡእ ብምግንዛብ እዩ። ምስ’ዚ ኣተሓሒዝና፡ ናይ’ዚ ምሕጽንታ’ዚ ቅዳሓት ከኣ ነተን ንኤርትራውያን ስደተኛታት ኣዕቂበን ዘለዋ ሃገራትን ከምኡ’ውን ዝምልከተን ሕቡራት ሃገራት ኣካላትን፣ ብፍላይ ድማ ሱዳን፡ ኢትዮጵያ፡ የመን፡ እስራኤልን ሊብያን ክወሃብ ምኻኑ ከነፍልጥ ንፈቱ። እዚ ዝዀነሉ ቀንዲ ምኽንያት ከኣ ሃለዋት ናይ’ዞም ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዓለም ተበቲኖም ዝተፈላለየ ወጽዓታት ዘሕልፉ ዘለዉ ኤርትራውያን፣ ኣቓልቦን ቆላሕታን ኣህጉራዊ ግብረ-ሰናይ ማሕበረ-ሰብ ንምርካብ ዝዓለመ ኢዩ።

To read nore go to this PDF link

 
ዋሳ ብርፍ ለመለም ስላሑዂ ግርጋ ላዂ እረረትሪ-1961 ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊናዂ-ኤርትራ/ሆደ
Blina News - brk/news

 ሰልፋ አርባ እረረትሪ 59 አመሪ ጃብ ሕርየት መታን እንሽኽድ ለመለም ብርፍ ዪነሪ ግርጋ ግን፡፡ እና ግርጋ ንሂቲ ቋላዂድ ፈርዕ እክባ ምርቛ ብሊኑኽ ኤርትርያ/ሆደር ስጝድ ዋሳ ሽፍሽፋ ግን።
ናውክ ኮልኽር ዲያስፖሪልኽር፡ መንደርትናኽር ሆደ ይነሪት ሓሸምድነሪ ለበዉዲ ድደዉዲ ከዉታትሲ ኣኽን ሓዉየው ይና ልጝንትዲ ይና ከረምዲት ሚኽርጝኒ ንደንቢ ኒሰና ዕምጭ ገምጚን ለብኪስረሪ ኣኽቶ ጉድነሪ ብሀሪ ባሕሮ ግን። ኮዉታት ኤረትሪዉ እና ሆደትል  ብርዲ ማልዲ ኡኖዉ ባሕ ከብተጚን  ፈተሽነሪ ግርጋ ኽር ግን። ክብተዉሲ መልእድነሪ ጃብራ ፈር ደርብሲ ዓለምረሪ ኽር ግን።

ሕክም ሃይለስላሴ እንሰከር ንጉስ ኢትዮቢዂ ንዓስከር ሒሊ ሓበንሶ፡ ‘’ኤርትርያ ንር ብራ ግራ ንርከው ጀረብደኒለ’’ ዮ ገሽ ብሪዂልድ ዲሂስሮና ጀመሮ ቆልዓዲ ገነዲት ሶጣልድ በራኹኑ ድገታሲ መዳፍዕድ ትርብናል እሱኑ እድንያኽር ሚኽርዶና ስጝረት እልብድነሪ ግን፡፡ ወክት ኒል ኣን ህበኩንኩም ዩኖ ኤብ-ዓሽራ ስላሕድ ና ከዉሲ ደሓንድድኖ ደዉ ዮዉ፣ ና እምነት ስላሕኽር ርድቅልኽር ከደንድ ኤረጋ ያዂዲ አኽጊ ሓቅዲ ና ከዉዲ እርጉኽ። ላዉዲ ሽገብዲስ ከለብስኖ ዋኑኑ ይና ሕርየት መታን ዩኑ ለበዉ ፊነስ ጠለምና ጂባዃ ንኪ ኤብ ኡዋዂክሉ ሽጉድሮሎምኽር ድግምል ሚኺርስድኖኽር ዓንገረር የዉ እማ መለምል ሱጙግ ሻኸዉ ንሽቅ ሕክም ኢሳያስሩክ ካያ ግን።

 

To continue reading click on this PDF link.

 
ንቕዋማዊ ህዝባዊ ምርጫ ህዝቢ ትግራይ ደገፍና ንገልጽ ደሞክራስያዊ ውድብ ብሄረ ብሌን-ኤርትራ/ሆደ ጋዜጣዊ መግለጺ።
Blina News - brk/news

ኮሚሽነር ኮሚሽን መርጻ ክልል ባቶን መንግስትን ትግራይ፣ መ/ም ሙሉውርቂ ኪዳነ ማርያም ምስ
ሙሉኣት ናይ ስራሕ ብጾቱ ታሪኻዉን በዳህን መረጫ፣ ክመርሑ ዝተዋህቦም ሓደራ ብሰላምን ብዓወትን
ክድምድሙ እናተተምኔና፣ ህዝብታትን ፖሎቲካዊ ዉድባትን ክልል ትግራይ እንቛዕ ኣብ’ዚ ሓምሻይ
ህዝባዊ መርጻ ኣብጻሓኩም፣ እናበልና፣ ብሰላምን ዓወትን ከም ትድምድምዎ እናተኣማመና፣ ዲሞክራስያዊ
ዉድብ ብሄረ ብሌን ነዚ ህዝባዉን ፖሎቲካዉን ምርጫ ደገፍና ንገልጽ።
አብ ታሪኻዊ ምዕባሌ ደቂ-ሰባት ከም ዝሕብሮ አብ ረብሓታት ዝተሰረተ ጎንጽታት ከም ዝነበሩን ዘለውን
ኩላትና ዘይንስሕቶ ኮይኑ፡ ወዲ ሰብ ነጻ ስለ ዝተወልደ፣ ንናይ ካልኦት ናጽነት ዶብ ከይሰገረ ብነጻ ክነብር
መሰሉ ሙዃኑ ንኣምን። እዛ ንነብረላ ዓለም ፍትሕን ሓቕን ዝጎደላ’ያ። ጨቖንቲ ሓይልታት፣
ብስነሓሳቦምን ብድልየቶም ዝኸይድ መንግስቲ ኣቑሞም ገባትን ጨቛንን መንግስታዊ መዋቅር ምሕደራ
ዘርጊሖም ንሪሂጸ በላዕ ሰፍ ዘይብል ጭቆና የውርዱሉ። ጩቑናት ድማ ንዝበጽሖም አድልዎን ወጽዓን
ክቓወሙ ብሰላማዊ መንገዲ ምረቶም ገሊጾም ዝሰምዖም ምስ ሰኣኑ ብብረት ክምክቱ ናይ ግን ይኸዉን።

 

To read more go to this link PDF


 
ሓንሳብ'ዶ... ክንሓልም፧ ዶ/ር ፍትዊ ወልዳይ (Dr. Fitwi Wolday), Norway
Blina News - brk/news

ነዛ ሓጻር ጽሕፍቲ፡ ሰብነት ምእንቲ ከልብሳ፡ ንድሕሪት ምልስ ኢለ ብናይ ቁልዕነት ተዘክሮታተይ ክፍልም’የ።

ኣነ ኣብ ከረን’የ ዓብየ። ከም ተውለ፡ ልሳነይ ቋንቋታት ትርግርኛ፣ ብሌንን ትግረን እናበራረየ። ቆልዑ ከለና፡ ሃይማኖት ካብ ሽም ዝደምቕ መለለዪ ኣይነበረን፣ ካብ ባህልን ቋንቋን ዝድልድል መለለዪ ኣይነበረን። ንቋንቋታትን ባህልታትን ከረን ብናይ ሓባር ዋንነት ኢና ንለብሶ ዝነበርና። እቲ ሃይማኖት ውን ከምኡ። ኣዴታትና ኣብ ግዜ ክረምቲ ብሓንሳብ ይምህለላ፣ በዓላትና ብሓባር ነብዕል፣ ኣብ ቤት ጸሎት ከኣ ነናብ ንኣምኖ ኣንቃዕሪርና ንልምን።

ሕጂ ተመሊሰ ክዝክሮ ከለኹ፡ እሞ ከኣ እዞም ፖለቲካ ወሰና-ወሰን ዝብርሆም፡ ናብ ሓደ ዝዘጠጠ ወዛል ፖለቲካ ክሰብኩ ክርኢ ከለኹስ ይገርመኒ። ነቲ ናይ ቁልዕነት ተዘክሮታተይ ክሳብ ዝጠራጠሮ ይገርመኒ። ብናፍቖት ተለዊሱ ዝወቀበ ተዘክሮ (romanticized memory) ከይከውን ከኣ እጠራጠር።

 

To read more go to this link snitna.com

 
ወክቱኹ ራሕመት ሽጛና ኮረና ቪሩስ COVID-19 ቛላዂድ
Blina News - brk/news

ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊኑዂ-ሆደ፡ ደከዉ ሺካ ላዂ ኤመታተል ይነኮል ህንባኹ ዕምጭሲ ቋልኹድ፡ ኤወያ ደርብድ ዓጨጭሰት ይና በና ኢና ፈራዂ ለመለምሊ ውራ ኣኽሮ ሻዂን ከተብነድ ካያ ኣኽጊ ቂርዲ ገርክዲ ከደምነድ ደባነዲ(ሰላም) ፍትሕዲ ይነብሪል ነገስሮ ቡቕሲነዉ ስድቅዲ ቀለምዲ እቑቱ ኣኽላ። ኮዶ ኔስክ እስነኻ ናን ህንባዂሲ ካስሮና ቐደርላ። ይን ህንብናዂ ወክት ይነት ካያ ኣኽጚ እዲናይስክ ለዓኮ እከክ ኤሺሰና ከፍከፍሰነት ዋስስተ ሁመትሊ ገእ ይኖ ዋንትነት ላኽልድ ከስተኽ አኽላ። ይጚር ኒስ ቋላኹድ ገሪው ከተብኑ እንትንኹን። ሽፍሽፋ ንኪሩኽ ደአም እንተ ከውሲ እንትን ህንብደናኽልድክ እንትን ፍሪርድናዂድ ደርብ እልላ ያዂ መዉዕ ፍድና ግን። ይና ቋልናኹ ደርብስኽር ሸፍሸፍኖልኩም ህንብነኩን።

 

 

To read more click on this PDF link

 
It's not at war, but up to 3% of its people have fled. What is going on in Eritrea?
Blina News - brk/news

Adam was forced to serve as a child soldier before he escaped – his story is one of many in a totalitarian state where citizens are afraid to leave their homes

Adam is just 16 years old, but the events of his short life illustrate why so many Eritreans are fleeing their country. At 14, he became the oldest male member of his family still living at home, as the others had been called up for indefinite military service.

With no father or older brother to look after his remaining siblings, Adam dropped out of school to help tend the family’s land. No longer in education, he lost his right to a permit that allows Eritreans to move in public. Without it, he was soon arrested just for going outside.

Still a 14-year-old child, he was then forced to become a military conscript – a fate that normally befalls Eritreans in their last year of school, and continues for the rest of their life. But after six months of abuse and what amounts to slave labour, Adam escaped for home. There he was arrested again, and spent three months in prison without trial before being returned to military service.

To continu......click this weblink The Guardian

 
Eritreans launch urgent appeal to Ethiopian Prime Minister Abiy over refugees
News - Latest

On behalf of the undersigned Eritrean opposition groups, we are writing this open letter to you to express our grave concerns about the fate of Eritrean refugees and asylum-seekers in Tigray, Ethiopia. For the last two decades, Eritreans have been faced with the impossible choice of remaining under a brutal dictatorship at home or of terrifying and dangerous journey risking their lives in search of protection, freedom, security and protection in and out of the sub-region. During these difficult times, Ethiopia has generously offered shelter and protection to more than 173,000 Eritreans awaiting return upon change or resettlement to third countries. Ethiopia’s generous reception and protection of Eritrean refugees during these turbulent times will be remembered for generations to come.

 

To continu reading go to this Web link eritreahub.org

 
እክካ-እክባ (COMMINITY) ልግዲ ዳበርነዲ ውረድ ዓቐንሳዂን? ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊናዂ /ሆደ/
Blina News - brk/news

ልግድ እክካ-እክባ ዒል ቛሕ ሰምድ ገበርሳዂ አኽላ። ሺራዂ ወክትዲ ደባነትዲ(ሰላምድ) ይማም

 ጣፍሕዲ ፋሃም እክካ-እክባዲ ጀረባዂ ግን። መሱን ጃቢተዉል ደዉ ይሮ ወክትዲ ፈረገዉሲ ባርዱ

ትከየዉስኻ ዳበርድሩ ገበርሳዂ ዳበርና (CIVILISATION) ግን። እክካ-እክባ ዳብርዶ ሰልፈድ ጀረብዳዂሉ

ደባነት (PACIFICATION) ኮሊሩዂ ግን። ደባነት ሓቕ ግን፣ ደባነት ኣዳምዲ ፈጠርስረሪ ግን ደኣም ልግድል

ብሕቶትል ጓኽ መግሃፍድ ብሪልድድደቲ። ኣዳም ገሀፍሳዂ ኮድሮ ዩ ኤሪዉሲ ዓመጨኩ።  ንድኻ

 መግ(ጥረር) ብሪል ነገሰኩ። ወረቢል  እንሽኽዲ ዕግርግዲ ቱዎክ። ደባን ሻኽጋዂ እክካ-እክባ ባሪ

ለገድሮኽር ዳብርዶኽር ጃቢቶ ሻኸዉስኽር  እክብሮ ቐደረላ። ይና ኮሊትል ኣኽን ይና ኣግዋርዲ ደባነት

ድድሮና ወክት እሲቲ። እና ደኮዉ ሊኽ ኤመሪል ደባነትቲ ጀረቢኖ ገምግናዂ ኩልኩሊባ፣ ፊግናዂ ድንጋ፣

ኡጉኖው ብርዲ ወክቲ ሺብሮ ዱጉሮው  ኣኽላ።

To read more click on this..PDF Link

 

mod_btslideshow

Who's Online

We have 43 guests online

ሆ ደ ር  ሕ ላ ን